Planujemy pracę w 2a :)

Planujemy pracę “Od nasionka do owocu”

Planowanie Pracy to jedna z technik C. Freineta, polegająca na tym, że uczniowie otrzymują plan pracy i samodzielnie dokonują wyboru, kiedy wykonają daną aktywność. Technika ta pobudza aktywność dzieci, pozwala osiągnąć sukces i zadowolenie wszystkim uczniom, rozwija poczucie odpowiedzialności oraz pozwala na współudział w ustalaniu ich harmonogramu pracy. Uczy również współpracy i samooceny.

Skip to content