RADA RODZICÓW
RADA RODZICÓW

Rada Rodziców

działająca przy Szkole Podstawowej Nr 1

im. H. Sienkiewicza w Czańcu

Rok szkolny 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Alicja Ryłko

Wiceprzewodnicząca – p. Iwona Kawałek

Skarbnik- p. Anna Cibor

Sekretarz – p. Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium

p. Anna Gliwa

p. Natalia Honkisz

p. Marzena Nowak – Nycz

Komisja Rewizyjna

p. Katarzyna Kołek

p. Sebastian Kruczała

p. p. Magdalena Mądkowska – Talar

Członkowie Rady Rodziców:

Klasa 1a – p. Anna Gliwa

Klasa 1b – p. Natalia Honkisz

Klasa 2a – p. Marzena Nowak – Nycz

Klasa 2b – p. Sebastian Dwornik

Klasa 3a – p. Iwona Kawałek

Klasa 4a – p. Sebastian Kruczała

Klasa 4b – p. Anna Borecka

Klasa 5a p. Dąbrowska Magdalena

Klasa 5b – p. Katarzyna Kołek

Klasa 6a – p. Anna Tomiak

Klasa 6b – p. Mątkowska – Talar Magdalena

Klasa 7a – p. Anna Cibor

Klasa 7b – p. Aicja Ryłko

Klasa 8a – p. Młynarski Anna

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001

Rok szkolny 2022/2023

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Alicja Ryłko

Wiceprzewodnicząca – p. Iwona Kawałek

Skarbnik- p. Anna Cibor

Sekretarz – p. Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium

p. Katarzyna Parcia

p. Anna Konecka

p. Barbara Błasiak

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – p. Robert Fabia

Sekretarz – p. Anna Tomiak

Członek – p. Joanna Skorus

Członkowie Rady Rodziców:

Klasa 1a – p. Marzena Nowak – Nycz

Klasa 1b – p. Robert Fabia

Klasa 2a – p. Iwona Kawałek

Klasa 3a – p. Anna Koncka

Klasa 3b – p. Katarzyna Parcia

Klasa 4a – p. Magdalena Dąbrowska

Klasa 4b – p. Barbara Dudek

Klasa 5a – p. Anna Tomiak

Klasa 5b – p. Magdalena Mątkowska – Talar

Klasa 6a – p. Anna Cibor

Klasa 6b – p. Alicja Ryłko

Klasa 7a – p. Joanna Skorus

Klasa 8a – p. Izabela Mreńca

Klasa 8b – p. Barbara Błasiak

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001

Rok szkolny 2021/2022

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Alicja Ryłko

Wiceprzewodnicząca – p. Iwona Kawałek

Skarbnik- p. Anna Cibor

Sekretarz – p. Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium

p. Iwona Sowa

p. Anna Konecka

p. Barbara Dudek

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – p. Katarzyna Czernik – Marek

Sekretarz – p. Anna Tomiak

Członek – p. Barbara Błasiak

Członkowie Rady Rodziców

Klasa 1a – p. Iwona Kawałek

Klasa 1b – p. Mariola Grabska

Klasa 2a – p. Anna Koncka

Klasa 2b – p. Iwona Sowa

Klasa 3a – p. Magdalena Dąbrowska

Klasa 3b – p. Dudek Barbara

Klasa 4a – p. Anna Tomiak

Klasa 4b – p. Magdalena Talar

Klasa 5a – p. Anna Cibor

Klasa 5b – p. Alicja Ryłko

Klasa 6a – p. Joanna Skorus

Klasa 7a – p. Izabela Mreńca

Klasa 7b – p. Barbara Błasiak

Klasa 8b – p. Czernik – Marek Katarzyna

Klasa 8c – p. Marcin Orlicki

Klasa 6a – p. Izabela Mreńca

Klasa 8d – p. Marek Adamus

Klasa 6b – p. Barbara Burzej

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001

Rok szkolny 2020/2021

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Izabela Mreńca

Wiceprzewodnicząca – p. Katarzyna Klimczyk

Skarbnik – p. Wioletta Dwornik – Skibicka

Sekretarz – Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium

p. Katarzyna Czernik Marek

p. Bożena Bąk

p. Alicja Ryłko

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – p. Marcin Orlicki

Sekretarz – p. Justyna Dwornik

Członek – p. Marek Adamus

Członkowie Rady Rodziców

Klasa 1a- p. Marta Wawak

Klasa 1b – p. Iwona Sowa

Klasa 2a – p. Magdalena Dąbrowska

Klasa 2b – p. Barbara Dudek

Klasa 3a – p. Elżbieta Wołek

Klasa 3b – p. Anna Gliwa

Klasa 4a – p. Bożena Bąk

Klasa 4b – p. Alicja Ryłko

Klasa 5a – p. Katarzyna Klimczyk

Klasa 7b – p. Katarzyna Czernik – Marek

Klasa7c – p. Marcin Orlicki

Klasa 7d – p. Marek Adamus

Klasa 8b – p. Wioletta Dwornik – Skibicka

Klasa 8c – p. Justyna Dwornik

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001

Rok szkolny 2019/2020

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Anna Kadłubicka –  Krawczyk

Wiceprzewodnicząca – p. Katarzyna Klimczyk

Skarbnik – p. Wioletta Dwornik – Skobicka

Sekretarz – Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium:

p. Tomasz Mreńca

p. Marek Adamus

p. Magdalena Konieczna

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący – p. Marcin Orlicki

Sekretarz – p. Ewa Gajczak

Członek – p. Iwona Soj

Członkowie Rady Rodziców

Klasa 1a – p. Barbara Dudek

Klasa 1b – p. Magdalena Dąbrowska

Klasa 2a – p. Ewa Bakalarska

Klasa 2b – p. Anna Gliwa

Klasa 3a – p. Magdalena Konieczna

Klasa 3b – p. Alicja Ryłko

Klasa 4a – p. Katarzyna Klimczyk

Klasa 5a – p. Tomasz Mreńca

Klasa 5b – p. Barbara Burzej

Klasa 6b – p. Anna Kadłubicka – Krawczyk

Klasa 6c – p. Marcin Orlicki

Klasa 6d – p. Marek Adamus

Klasa 7a – p. Iwona Soj

Klasa 7b – p. Wioletta Dwornik – Skibicka

Klasa 8a – p. Sabina Iskierka – Hassny

Klasa 8b – p. Ewa Gajczak

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001