SZTANDAR SZKOŁY

22 czerwca 2001 roku staraniem dyrektora szkoły Jadwigi Kliś, Rady Rodziców, której przewodniczył wówczas Henryk Kipigroch i nauczycieli szkoła otrzymała długo oczekiwany sztandar. Został on uroczyście poświęcony przez ks. kanonika Filipa Piotrowskiego, proboszcza czanieckiej parafii, w dniu 22 czerwca 2001 roku i przekazany społeczności szkolnej.

Od tego czasu na stałe związany jest z tradycją i historią szkoły a razem z hymnem szkoły, którego twórcą jest Bożena Błasiak – nauczycielka języka polskiego, stanowią element obrzędowości naszej placówki.

Awers sztandaru to haftowana na zielonym tle postać patrona szkoły, Henryka Sienkiewicza, otoczona napisem Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Czańcu. Rewers stanowią napis: Modlitwa – Nauka – Praca oraz symbole, które odzwierciedlają te słowa – płonąca świeca, otwarta księga i wrzeciono. Są też dwie daty: 1909, czyli rok oddania do użytku nowej szkoły oraz 2002, data przekazania sztandaru. Po obu stronach dat umieszczono symbole wsi Czaniec: złoty snop zboża, kosę i grabie.

HYMN SZKOŁY

SZTANDAR i HYMN SZKOŁY

Kliknij – akompaniament do Hymnu szkoły

1. Nasza szkoła jest imienia Sienkiewicza

jego książki czyta dzisiaj cały świat.

I ty książki z biblioteki też pożyczaj,

więcej wiedzy o świecie będziesz miał.

    Ref. To patron nasz i ty go znasz,

a jeśli nie to wybierz się,

w przygody świat książkowych kart,

które zostawił nam.

2. Wszyscy puszczę i pustynię dobrze znamy,

i przygody przeżywamy razem z Nel.

Wszyscy Stasia Tarkowskiego podziwiamy,

razem z nim wyruszymy walczyć z lwem.

     Ref. Pokazał nam Sienkiewicza nasz,

Afryki żar i puszczy las,

i losy dzieci z polskich wsi

przedstawił także ci.

3. W jego książce rycerz walczył z Krzyżakami,

w ręku swoim trzymał długi, ciężki miecz,

o Jurandzie ze Spychowa dziś śpiewamy,

i o Zbyszku z Bogdańca o jest pieśń.

Ref. Przybliżył nam, Sienkiewicz nasz

Polaków los, historii czas,

byś przeszłość znał by każdy z nas

zrozumiał tamten czas.

4. Nobel także słusznie Jemu się należał.

Za to dzieło, w którym odkrył dawny Rzym,

W nim Piotr Święty Pana spotkał – ten zapytał

– Quo Vadis wróć i zostań w mieście tym.

Ref. Ukazał nam Noblista nasz

dla pierwszych chrześcijan trudny czas,

by Polak dziś ich wiarę miał

i mężnie przy niej trwał.

Autor słów Hymnu: Bożena Błasiak