“PRZYJACIEL SZKOŁY”

HONOROWY TYTUŁ

“PRZYJACIEL SZKOŁY”

otrzymali:

“PRZYJACIEL SZKOŁY”
 • Wojciech Waligóra
 • Krzysztof Kipigroch
 • Grażyna Nowicka
 • Wojciech i Alicja Rudzcy
 • Mirosław Smółka
 • Jerzy Magiera
 • Artur Midunka
 • Bożena Bazan
 • Paweł Orawczak
 • Stanisława Kaspera
 • Renata Kozieł

Współpracujemy z wieloma Instytucjami, Firmami, Organizacjami  i Osobami Prywatnymi   i cały czas poszerzamy to zacne grono o nowych Przyjaciół i Sprzymierzeńców.

Wszystkim zaangażowanym w rozwój naszej placówki, aktywnie uczestniczącym w pracach RADY RODZICÓW oraz DARCZYŃCOM i SPONSOROM – Instytucjom, Firmom i Osobom Prywatnym, którzy w jakikolwiek sposób pomagają w realizacji projektów i organizacji imprez szkolnych

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY!

Regulamin przyznawania honorowego tytułu „Przyjaciel Szkoły” Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu jest dostępny w Statucie szkoły.