PRIMUS INTER PARES Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sieniewicza w Czańcu

W roku szkolnym 2021/2022 po raz pierwszy przyznaliśmy tytułu Primus Inter Pares – Pierwszy wśród równych sobie, który jest najwyższym wyróżnieniem dla

Absolwenta Szkoły Podstawowej Nr 1

im. H. Sienkiewicza w Czańcu.

ROK SZKOLNY 2022/2023

Kapituła w składzie: Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Wychowawcy klas ósmych, Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przyznała ten zaszczytny tytuł

ABSOLWENTCE KLASY 8b NIKOLI HATALI

PRIMUS INTER PARES Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sieniewicza w Czańcu
PRIMUS INTER PARES Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sieniewicza w Czańcu

ROK SZKOLNY 2021/2022

Kapituła w składzie: Dyrektor i Wicedyrektor Szkoły, Wychowawcy klas ósmych, Przewodniczący Rady Rodziców, Opiekun Samorządu Uczniowskiego, Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego przyznała ten zaszczytny tytuł

ABSOLWENTOWI KLASY8b ANTONIEMU HAWIEŃCZYKOWI

który otrzymał z rąk Pani Wicedyrektor Ewy Borgosz pamiątkową statuetkę Primus Inter Pares, dyplom oraz nagrodę ufundowaną przez Radę Rodziców.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!