Rada Rodziców

działająca przy Szkole Podstawowej Nr 1

im. H. Sienkiewicza w Czańcu

r. szk. 2019/2010

Prezydium Rady Rodziców

Przewodnicząca – p. Anna Kadłubicka –  Krawczyk

Wiceprzewodnicząca – p. Katarzyna Klimczyk

Skarbnik – p. Wioletta Dwornik – Skobicka

Sekretarz – Magdalena Dąbrowska

Członkowie Prezydium:

p. Tomasz Mreńca

p. Marek Adamus

p. Magdalena Konieczna

Komisja Rewizyjna:

Przewodniczący – p. Marcin Orlicki

Sekretarz – p. Ewa Gajczak

Członek – p. Iwona Soj

Członkowie Rady Rodziców :

Klasa 1a – p. Barbara Dudek

Klasa 1b – p. Magdalena Dąbrowska

Klasa 2a – p. Ewa Bakalarska

Klasa 2b – p. Anna Gliwa

Klasa 3a – p. Magdalena Konieczna

Klasa 3b – p. Alicja Ryłko

Klasa 4a – p. Katarzyna Klimczyk

Klasa 5a – p. Tomasz Mreńca

Klasa 5b – p. Barbara Burzej

Klasa 6b – p. Anna Kadłubicka – Krawczyk

Klasa 6c – p. Marcin Orlicki

Klasa 6d – p. Marek Adamus

Klasa 7a – p. Wioletta Dwornik – Skibicka

Klasa 7b – p. Iwona Soj

Klasa 8a – p. Sabina Iskierka – Hassny

Klasa 8b – p. Ewa Gajczak

Numer konta Rady Rodziców:
08 8124 0009 2001 0026 7344 0001