“Trzymamy Formę” w Sienkiewiczu :)

W tym roku nasza szkoła wzięła udział w XVII edycji programu”Trzymaj Formę!” Jego głównym celem jest edukacja w zakresie kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety. Realizacja programu przyczyniła się do kształtowania postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem oraz aktywnością fizyczną.

“Trzymamy Formę” w Sienkiewiczu :)
Skip to content