Świetlica – r. szk. 2021/2022

W roku szkolnym 2021/2022 świetlica szkolna będzie czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.15.  Będą mogli z niej korzystać głównie uczniowie z klas 1 – 3, których oboje rodzice pracują i nie są w stanie zapewnić dziecku opieki. Szczególne przypadki będą rozpatrywane indywidualnie.

Wynika to z konieczności przestrzegania Procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie COVID-19 wśród uczniów, rodziców  i pracowników  związanych z funkcjonowaniem  placówek oświatowych w okresie pandemii.

Deklarację zapisu dziecka na świetlicę można pobrać i wydrukować klikając w link poniżej lub przez dziecko u nauczyciela świetlicy. Poniżej znajduje się również do pobrania Oświadczenie o płatnościach za obiady, które wypełnia Rodzic/prawny Opiekun dziecka jedzącego obiady.

Termin składania dokumentów –  do 3 września 2021 roku.

Jadwiga Kliś

Dyrektor szkoły

Dokumenty do pobrania:

Skip to content