REKRUTACJA DO KLASY PIERWSZEJ SP 1 CZANIEC R. SZK. 2024/2025

O G Ł O S Z E N I E !!!

Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1 im. H. Sienkiewicza  w  Czańcu ogłasza zapisy uczniów do klasy pierwszej na rok 2023 / 2024 w dniach od 26 lutego  do 15 marca 2024 roku:

Zapisu należy dokonać w sekretariacie szkoły w godzinach od 7 30  do 1500 od poniedziałku do piątku wypełniając  ZGŁOSZENIE wraz z oświadczeniem o miejscu zamieszkania i oświadczeniem  do nauki religii , które można pobrać w sekretariacie placówki lub wydrukować ze strony internetowej szkoły.

Obowiązek zapisu do klas I mają rodzice dzieci 7 letnich urodzonych  w 2017 roku.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem  Szkoły Podstawowej Nr 1 w Czańcu będą przyjmowane na wolne miejsca w wyniku postępowania rekrutacyjnego po złożeniu  WNIOSKU do dyrektora szkoły w dniach od

25 marca do 12 kwietnia 2024 r.

Wniosek można pobrać w sekretariacie szkoły lub  z jej strony internetowej https://sp1czaniec.pl

Dyrektor szkoły

Załączniki:

Dokumenty do pobrania:

WNIOSEK SZKOŁY PODSTAWOWEJ Nr 1 IM. H. SIENKIEWICZA W CZAŃCU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W CZAŃCU NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Oświadczenie o uczestniczeniu w nauce religii

Oświadczenie o miejscu zamieszkania

Oświadczenie o woli

Skip to content