„PILNUJCIE MI TYCH SZLAKÓW” /Jan Paweł II/

Nasze Szkolne i Rodzinne Rajdy Turystyczne cieszą się dużą popularnością wśród miłośników górskich wędrówek i aktywnego wypoczynku. Tym razem, dla uczczenia 100 rocznicy urodzin Jana Pawła II (którego rodowód sięga czanieckich korzeni), oraz ogłoszenia roku 2020 Rokiem Jana Pawła II – postanowiliśmy aby Wiosenne Rajdy – Szkolny i Rodzinny –  odbyły się papieskimi szlakami.   Planowaliśmy wędrówki po Beskidzie Małym – dla uczniów  i Beskidzie Żywieckim – dla rodzin.  

Dlaczego powstały papieskie szlaki?  Z miłości do Ojca Świętego Jana Pawła II i wypływającego stąd pragnienia upamiętnienia jego śladów. Ze świadomości, że każdy ślad naszego Rodaka na rodzinnej ziemi ma wielką wartość historyczną i jako taki nie może zostać zapomniany. Jest to zarazem idea propagująca nauczanie i styl odpoczywania ks. Karola Wojtyły.
Szlaki papieskie są unikatowe, ponieważ nie zdarzyło się w historii, aby tak Wielki człowiek odwiedził turystycznie tak wiele miejsc. Kardynał Stanisław Nagy mówił, że to pamiątka po Nim – najwybitniejszym Synu naszego Narodu, w pewnym sensie – relikwie. Pomysłodawcą utworzenia sieci Szlaków Papieskich na terenie całej Polski jest Pani Urszula J. Własiuk –  prezes Fundacji Szlaki Papieskie. Szlaki papieskie to przede wszystkim szlaki górskie. Obejmują prawie wszystkie partie polskich gór od Sudetów poprzez Beskidy, Gorce, Pieniny, Jurę Krakowsko – Częstochowską aż po Bieszczady. Szczególne miejsce wśród tych szlaków zajmują Jego umiłowane Tatry.

Każdy szlak jest specjalnie oznakowany. W miejscach otwarcia Szlaków lub zdarzeń szczególnych stawiany jest duży kamień z tablicą pamiątkową, krzyż w kształcie papieskiego pastorału i tablica schematyczna z mapą terenową Szlaku Papieskiego.
Symbolicznego otwarcia i poświęcenia Szlaków Papieskich w polskich górach dokonał 26 maja 2003 r. w Rabce Zdroju ks. prof. Maciej Ostrowski diecezjalny duszpasterz turystów archidiecezji krakowskiej. O tworzeniu Szlaków Papieskich został również powiadomiony w Watykanie bp Stanisław Dziwisz, który napisał w liście z 8 V 2003 r.: Przekazałem Ojcu Świętemu te informacje. Przyjął je z wdzięcznością, jako dowód wielkiej życzliwości i realizacji jego prośby: (…) dobrze by było umieścić w mojej biografii wszystkie trasy na których byłem, żebym tak był wrośnięty w polską ziemię (…), Pilnujcie mi tych szlaków. Powiedział Jan Paweł II /Watykan 1979/.  

BESKID MAŁY – rodzinna ziemia Jana Pawła II. Tutaj szlaki Papieskie otworzyli i poświęcili 5 X 2007 r. w Kozach, kard. Franciszek Macharski i ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Powstały z inicjatywy kozianina Marka Sporysza i Fundacji Szlaki Papieskie, przy współpracy z gminą Kozy. Szczególnym Miejscem Papieskim na tym terenie jest kaplica na Leskowcu. W Wadowicach istnieje Szlak Karola Wojtyły wytyczony i oznakowany przez władze miasta po wizycie Jana Pawła II 16 VI 1999 r. (VI pielgrzymka do Polski).
BESKID ŻYWIECKI. Śladów Księdza Wojtyły jest tu wiele. Pierwsze uroczystości odbyły się 21 IX 2006 r. w Węgierskiej Górce, gdzie Szlak Papieski otworzył i poświęcił ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej bp Tadeusz Rakoczy. Następne, także z udziałem bp. Rakoczego: – 12 X 2006 r. w Ujsołach – poświęcenie Drogi Światła z Złatnej na Halę Lipowską; – 1 VII 2007 r. w Rajczy; – 27 IX 2007 r. w Soblówce – poświęcenie Drogi Różańca Świętego na Halę Rycerzową; – 14 X 2007 r., w Milówce, Szlak Papieski poświęcił kapelan honorowy Ojca Świętego ks. dziekan Józef Nędza, proboszcz. Szlaki na terenie Worka Raczańskiego są bardzo dobrze oznakowane wzdłuż tras przez Koło PTTK Oddziału Babiogórskiego im. bł. Jana Pawła II w Węgierskiej Górce, oraz obeliskami i tablicami z mapami przez miejscowe samorządy i społeczność. – W 2000 r. – trasę Skawica – Przełęcz Krowiarki, oznakowali mieszkańcy wsi Skawica na pamiątkę ostatniej w Polsce (9 IX 1978 przed wyjazdem na konklawe, górskiej wyprawy Kardynała Wojtyły. Szlaki Papieskie obejmują cały rozległy teren Beskidu Żywieckiego.

„PILNUJCIE MI TYCH SZLAKÓW” /Jan Paweł II/
„Pilnujcie mi tych szlaków, ja tu jeszcze przyjadę w spokojniejszym czasie”.


Więcej informacji na temat Papieskich Szlaków znajdziecie Państwo w Przewodnikach Turystycznych i na stronach Internetowych.

Niestety dziś – los i natura razem –  zdecydowały inaczej. Uczymy się w inny sposób, pracujemy  i odpoczywamy w inny sposób. Mamy jednak nadzieję, że z Waszą pomocą uda nam się zrealizować nasz cel – trochę inaczej niż zwykle, ale…również rodzinnie i aktywnie.  Nie zawsze termin Szkolnego Rajdu Rodzinnego pasował wszystkim Rodzinom. Teraz mamy możliwość sami wybrania sobie terminu i trasy 🙂 –  które nam pasują, a później podzielenia się wrażeniami w formie krótkiego reportażu i zdjęć, które umieścimy na stronie szkoły. Zachęcamy więc Was – Rodzice i uczniowie –  do wędrowania i fotografowania. Pamiętajcie jednak o zachowaniu zasad bezpieczeństwa! Nie tylko tych obowiązujących podczas górskich wędrówek, ale również tych – z którymi przyszło nam się  obecnie zmierzyć.  Podczas wcześniejszych rajdów zawsze na mecie czekały na Was niespodzianki. Tak będzie i teraz – ale dopiero po przesłaniu do nas Waszych zdjęć i reportaży. Dodatkowo –  ze zdjęć zorganizujemy wystawę – już w szkole, a najciekawsze fotografie będą nagrodzone. Pamiętajcie, aby było Rodzinnie i turystycznie. Do udziału w rajdzie zapraszamy również Was Drodzy Nauczyciele i Pracownicy Szkoły – zawsze wspieraliście nasze turystyczne inicjatywy! Wędrujcie po Beskidach – papieskimi szlakami ze swoimi bliskimi – Pilnujcie tych szlaków.

Miłych wrażeń podczas górskich wędrówek życzą organizatorzy Szkolnych i Rodzinnych  Rajdów Turystycznych – E. Borgosz, J. Ziętek, A. Gibas i Z. Drabek.

Pilnujmy wspólnie tych szlaków.  

Pozdrawiamy – Organizatorzy rajdu.

Tworzymy galerię “Szlakami Jana Pawła II – Pilnujemy Tych Szlaków”

Skip to content