Nauczyciel pedagog /Pedagog specjalny r. szk. 2022/2023

mgr Agnieszka Gibas

Godziny pracy:
poniedziałek 07.30 – 14.30
wtorek 08.45 – 14.20 godziny dostępności 14.20 – 15.20
środa 07.50 – 14.20
czwartek 07.40 – 114.20
piątek 11.20 – 12.45

Celem pracy pedagoga szkolnego jest uzupełnianie, rozszerzanie i pogłębianie działalności dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej nauczycieli. Pedagog jest koordynatorem w środowisku szkolnym oraz łącznikiem między uczniami, rodzicami, nauczycielami i innymi instytucjami opiekuńczo-wychowawczymi w rejonie swojego działania.        
Główną formą pracy pedagoga szkolnego jest poradnictwo. Dotyczy ono nauczycieli, dzieci  i rodziców. Polega na pomocy w rozwiązywaniu aktualnych problemów powstających w codziennej pracy szkoły.        
Zadania szczegółowe wynikają ze specyfiki szkoły oraz środowiska, z jakiego wywodzą się uczniowie.
Pedagog mający w ręku duży wachlarz możliwości działań potrafi rozwiązać niejeden trudny problem.
Błędnym jest stwierdzenie, że pedagoga w szkole znają tylko łobuzy. Pedagog jest potrzebny wszystkim dzieciom tym, które należą do grupy tzw. „pewniaków” i tych, które są „szarymi myszkami”. Pomocny jest wszystkim nauczycielom w rozwiązywaniu różnych problemów wychowawczych.

PAMIĘTAĆ NALEŻY, ŻE NIE JEST JEDNAK CUDOTWÓRCĄ I WIELU SPRAW NIE ROZWIĄŻE BEZ WSPÓŁPRACY ZE STRONY INNYCH NAUCZYCIELI, DYREKCJI I RODZICÓW.

Skip to content