Przedmiotowy system oceniania

KLASY 1 – 3

KLASY 4 – 8

Język polski kl. 4

Język polski kl. 5

Język polski kl. 6

Język polski kl. 7

Język polski kl. 8

Historia kl. 4

Historia kl. 5

Historia kl. 6

Historia kl. 7

Historia kl. 8

Wiedza o społeczeństwie kl. 8

Język niemiecki kl. 7 – 8

Język angielski kl. 4

Język angielski kl. 5

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 7

Język angielski kl. 8

Matematyka kl. 4

Matematyka kl. 5

Matematyka kl. 6

Matematyka kl. 7

Matematyka kl. 8

Fizyka kl. 7

Fizyka kl. 8

Geografia kl. 5

Geografia kl. 6

Geografia kl. 7

Geografia kl. 8

Przyroda kl. 4

Biologia kl. 5

Biologia kl. 6

Biologia kl. 7

Biologia kl. 8

Chemia kl. 7

Chemia kl. 8

Technika kl. 4

Technika kl. 5

Technika kl. 6

Informatyka kl. 4

Informatyka kl. 5

Informatyka kl. 6

Informatyka kl. 7

Informatyka kl. 8

Wychowanie fizyczne kl. 4 – 8

Plastyka kl. 4

Plastyka kl. 5

Plastyka kl. 6

Plastyka kl. 7

Muzyka kl. 4 – 7

Religia kl. 4 – 8

Wychowanie do życia w rodzinie 4 – 8