Dokumenty do pobrania:

RODZICE:

 1. Zwolnienie z zajęć szkolnych
 2. Oświadczenie woli przyjęcia dziecka do klasy pierwszej r. sz. 2021/2022
 3. Wniosek o przyjęcie do klasy pierwszej r. sz. 2021/2022
 4. Zgłoszenie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej  nr 1 im. H. Sienkiewicza w Czańcu r. sz. 2021/2022
 5. Oświadczenie o uczestniczeniu w zajęciach z religii rzymsko-katolickiej r. sz. 2021/2022
 6. Oświadczenie o miejscu zamieszkania r. sz. 2021/2022
 7. Deklaracja zapisu na świetlicę r. sz. 2021/2022
 8. Oświadczenie o płatnościach za obiady r. sz. 2021/2022
 9. Druk – wydanie duplikatu legitymacji szkolnej
 10. Nagroda Edukacyjna Gminy Porąbka

NAUCZYCIELE

 1. Wniosek do Dyrektora szkoły/Wójta Gminy Porąbka o przyznanie dofinansowania
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH:

 1. Wniosek o przyznanie pożyczki
 2. Wniosek o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 3. Wniosek o przyznanie zapomogi
 4. WNIOSEK o przyznanie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli