05 grudnia, 2021

Zajęcia wyrównawcze – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Zajęcia  wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne …

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

Eksperymenty Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Eksperyment Przyroda Zajęcia przyrodnicze odbywają  się w  raz w tygodniu. Głównym założeniem jest badanie otaczającej …

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

Koła zainteresowań – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Koła zainteresowań  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z elementami gry w szachy Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe…

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

NOWY PROJEKT w SP1CZANIEC

„Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu”, Jednym z projektów realizowanych od 01.01.2021…

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

Zajęcia wyrównawcze – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Zajęcia  wyrównawcze dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: Zajęcia korekcyjno- kompensacyjne Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne …

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

Eksperymenty Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Eksperyment Przyroda Zajęcia przyrodnicze odbywają  się w  raz w tygodniu. Głównym założeniem jest badanie otaczającej …

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

Koła zainteresowań – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Koła zainteresowań  Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z elementami gry w szachy Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe…

Czytaj więcej
05 grudnia, 2021

NOWY PROJEKT w SP1CZANIEC

„Kamień milowy edukacji w SP nr 1 w Czańcu”, Jednym z projektów realizowanych od 01.01.2021…

Czytaj więcej