Koła zainteresowań – Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Koła zainteresowań 

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z elementami gry w szachy

Zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe z elementami gry w szachy odbywają się  w  dwóch grupach  raz w tygodniu. 

Celem zajęć jest rozwijanie umiejętności myślenia logicznego,  pobudzanie do samodzielnego, twórczego myślenia, tworzenie własnych strategii działania, rozumienia i stosowania przyjętych zasad, nabywanie umiejętności praktycznych, integracja grupy.

Uczniowie zakwalifikowani do zajęć  wykazują zainteresowanie grami i zabawami logiczno-strategicznymi, ale potrzebują wsparcia i ukierunkowania w rozwijaniu swoich zdolności i zainteresowań, wymagają pomocy w poznawaniu zasad i strategii działania, zachęty do efektywnego współdziałania w zespole.

Zajęcia są ukierunkowane na przyswojenie bez trudu nowej wiedzy w formie gier i zabaw logicznych, na  doskonalenie  wszechstronnego rozwoju uczniów poprzez rozwijanie umiejętności samodzielnego pokonywania trudności, rozwijanie wielu cech osobowości, takich jak: pamięć, spostrzegawczość, wyobraźnia, samodzielność, dociekliwość, wytrwałość, kreatywność.

Techniki skutecznego uczenia

Zajęcia-techniki skutecznego uczenia się – odbywają  się w dwóch grupach  raz w tygodniu. Celem zajęć jest zwiększenie efektywności procesów edukacyjnych poprzez podniesienie kompetencji uczniów w zakresie technik uczenia się oraz metod motywowania do nauki. Stosując odpowiednie metody pracy, angażuje się cały mózg i dzięki temu można więcej zrozumieć i zapamiętać, szybciej i skuteczniej się uczyć, mieć więcej twórczych pomysłów, czy lepiej zaplanować swoje działania. Zajęcia są ukierunkowane na usprawnienie wszechstronnego rozwoju ucznia, w tym pobudzenie do kreatywnego myślenia. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć wykazują duże zainteresowanie otaczającym światem, chętnie podejmują wyzwania, ale potrzebują wsparcia i ukierunkowania    w rozwijaniu swoich zdolności. W

trakcie zajęć uczniowie będą poznawać techniki zwiększające skuteczność uczenia się, zapamiętywania, powtarzania materiału opierające się na wyobraźni i skojarzeniach. Techniki te są efektywne, uniwersalne, łatwe  w opanowaniu. Oszczędzają czas. Zmniejszają lęk, a przy tym są dobrą zabawą.Uczniowie będą odkrywać własny, indywidualny styl przyswajania wiedzy, swoje najskuteczniejsze „superłącza edukacyjne”, dzięki któremu uczenie się stanie się bardziej efektywne, łatwiejsze i przyjemniejsze. Dzięki temu będą wiedzieli jak mają się uczyć. Korzyści z tego płynące odczują w całym procesie uczenia się. Będą sprawniej czytać, lepiej rozumieć, zapamiętywać i przetwarzać informacje. Będą mogli efektywniej wykorzystać czas poświęcony na naukę, lepiej przygotować się do egzaminów i odnieść sukces. To z kolei przyczyni się do wzrostu samooceny i motywacji do nauki, a także zmniejszenia poziomu lęku, który często towarzyszy uczniowi w trakcie nauki.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *