Eksperymenty Projekt “Kamień milowy w edukacji w SP1Czaniec”

Eksperyment

Przyroda

Zajęcia przyrodnicze odbywają  się w  raz w tygodniu. Głównym założeniem jest badanie otaczającej  rzeczywistości i zagadnień z nią związanych metodą eksperymentu. Celem zajęć jest uczenie się poprzez zaspokojenie własnej ciekawości świata, odkrywanie swoich zainteresowań, dążenie do wytrwałości, kształtowanie pozytywnego stosunku do nauki  i umiejętność formułowania wniosków. Uczniowie zakwalifikowani do zajęć interesują się otaczającą rzeczywistością, mają wiadomości  z różnych dziedzin, ale czasem brakuje im wytrwałości, odwagi, aby się wypowiedzieć, albo pewności siebie. Na zajęciach w małej grupie będą mieli możliwość badania, prezentowania własnej opinii i współpracy w małej grupie. Jednocześnie uporządkują wiedzę, którą już posiadają, a może rozwiną nowe zainteresowania. Zajęcia ukierunkowane będą na poszukiwanie, badanie, sprawdzanie, doświadczanie. Każdy uczeń będzie mógł poczuć się jak naukowiec.

Matematyczno- przyrodnicze

Zajęcia matematyczno-przyrodnicze odbywają się będą raz w tygodniu dla każdej z dwu grup. Głównym celem zajęć będzie rozwijanie umiejętności matematycznych oraz bogacenie wiedzy przyrodniczej metodą projektów i eksperymentu.  Uczniowie zakwalifikowani do zajęć wykazują duże zainteresowanie otaczającym światem, chętnie podejmują wyzwania i uczestniczą w różnorodnych ćwiczeniach badawczych, lubią dociekać i zdobywać nową wiedzę.

Zajęcia ukierunkowane są na dalsze rozwijanie zainteresowań matematycznych  przyrodniczych, budzenie pozytywnego nastawienia do tych przedmiotów, wdrażanie do samodzielnego pokonywania trudności i wyciągania wniosków.

Biologia

Zajęcia z zakresu biologii będą odbywać się raz w tygodniu dla każdej z dwu grup. Głównym założeniem jest badanie zjawisk przyrodniczych i zagadnień biologicznych metodą eksperymentu oraz rozwijanie zainteresowań uczestników z wykorzystaniem nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Uczniowie będą mogli między innymi pogłębić wiedzę na temat działania ludzkiego organizmu, przyczyn powstawania chorób i zasad profilaktyki, stanu środowiska przyrodniczego, jego zagrożeń i form ochrony, a także posługiwać się sprzętem laboratoryjnym podczas wykonywania doświadczeń i eksperymentów, czy wykonywać preparaty mikroskopowe. Zajęcia stworzą możliwość nabywania umiejętności współpracy w grupie rówieśniczej, kształtowania postaw asertywnych i umiejętności argumentowania swoich poglądów, postawy samozadowolenia i satysfakcji z własnych osiągnięć.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *