EGZAMIN ÓSMOKLASISTY 2024

Egzamin Ósmoklasisty – informacje dla Uczniów i Rodziców

Terminy główne Egzaminu ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty  odbywa się w maju – 14,15,16 .05.2024 roku . Jest on OBOWIĄZKOWY

  • 14 maja (wtorek) godz.9:00 – egzamin z języka polskiego – trwa 120 minut
  • 15 maja (środa) godz.9:00  – egzamin z matematyki – trwa 100 minut
  • 16 maja (czwartek) godz.9:00  – egzamin z języka angielskiego – trwa 95 minut

Uczniowie z dostosowanymi warunkami mają czas egzaminu wydłużony o połowę.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych, smartwatcha.

Uczeń samodzielnie  rozwiązuje zadania egzaminacyjne

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). Uczniowie zaznaczają odpowiedzi na karcie odpowiedzi  – do zadań zamkniętych. Uczniom którym przyznano dostosowanie nieprzenoszenia odpowiedzi na kartę odpowiedzi – nie wykonują tej czynności.

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

 – z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Do egzaminu ósmoklasisty w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który:

– z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpi do egzaminu ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym;

– przerwał lub któremu przerwano i unieważniono egzamin ósmoklasisty z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie głównym

Termin dodatkowy:

Język polski – 10 czerwca 2024r. (poniedziałek) – godz. 9:00
Matematyka – 11 czerwca 2024r. (wtorek) – godz. 9:00
Język obcy nowożytny – 14 czerwca 2023r. (środa) – godz. 9:00

W 2024 r. uczniowie poznają swoje wyniki i otrzymają zaświadczenia o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty 3 lipca. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu.

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie:

www.cke.gov.pl

www.oke.jaworzno.pl

 Zespół egzaminacyjny

Skip to content