Dzień Patrona w terenie :)

Dzień Patrona w terenie 🙂

Aby uczcić Dzień Patrona naszej szkoły grupka 18 uczniów pod opieką siostry Konstancji i pani Lucyny wyruszyło do Krakowa. Henryka Sienkiewicza łączyły z tym miastem więzy rodzinne, miał do niego szczególny sentyment. Tutaj po raz pierwszy ukazywały się w odcinkach jest powieści, dlatego chcieliśmy to miasto zobaczyć…

Uczestnicy wycieczki wysłuchali hejnału z wieży Kościoła Mariackiego, spacerowali po Rynku krakowskim, ulicy Grodzkiej, Floriańskiej na dłużej zatrzymali się przy ulicy Szpitalnej. Tutaj zwiedzili Kościół i Klasztor Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego.  Obejrzeli Muzeum misyjne, Kaplicę Ducha Świętego, zabytkowe pomieszczenia klasztorne. Zwiedzili także Kościół Świętego Krzyża i Plac Świętego Ducha. Siostry zapoznały młodzież z historią zakonu zakładającego szpitale i zajmującego się opieką ludzi chorych, biednych i opuszczonych. Wszystko to odbywało się w bardzo miłej atmosferze, którą stworzyły Nowicjuszki i Siostry, a szczególnie Siostra Pia.

Podróżowaliśmy lokalnymi środkami komunikacji autobusowej i kolejowej – to także było dla nas dodatkową atrakcyjną 🙂

Zadowolone Płomyki Ducha Świętego

Dzień Patrona w terenie :)
Skip to content