Cześć Ich pamięci!!!

Cześć Ich pamięci!!!

Z okazji zbliżającego się święta 11 Listopada reprezentanci naszej szkoły udali się do Porąbki – Wielka Puszcza by oddać cześć Żołnierzom walczącym w naszej okolicy o Niepodległą Polskę. Zapaliliśmy znicze na zbiorowej mogiłę żołnierzy znajdującej się w lesie na Długich Łąkach w Wielkiej Puszczy. Tam, stacjonował oddział Garbnik oraz dowódca “Sosienek” – por. Wawrzyczek o pseudonimie “Danuta”.

Partyzanci z “Sosienek” współpracowali z ruchem oporu w obozie oświęcimskim i przejmowali uciekinierów z obozu, kierując ich do oddziału Garbnik, który powstał w 1943 roku Początkowo tworzyło go 21 uciekinierów z obozu w Oświęcimiu Kiedy zbliżał się front (styczeń 1945 t.) partyzanci bronili zapory wodnej w Porąbce przed Niemcami. Oddział Garbnik prowadził akcję oczyszczania terenu z konfidentów, patrolował lasy, organizował zasadzki na drogach oraz rekwizycje na niemieckich kolonistach.

Cześć Ich pamięci!!!

Skip to content